ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Název řešitel
3D a Semi-3D polovodičové detektory Pospíšil S.
Alpha spektrometrie a radon Štekl I.
ATLAS-Medipix project Pospíšil S.
ATLAS SCT detekční moduly Solar M.
CZELTA (Czech Large-area Time Coincidence Array) Smolek K.
Detektory pracující při pokojově teplotě Linhart V.
Detektory termálních neutronů Pospíšil S.
Elektronické testy (I-V a C-V měření) Kohout Z.
Experimentalní hledání Temné Hmoty v experimentu PICASSO Pospíšil S.
Fyzika top quarku Smolek K.
Kurz PC pro pokročilé Král V.
Kurz PC pro začátečníky Král V.
Málonukleonové systémy Smejkal J.
Materiálové testy (TSC, DLTS, PICTS) Sopko V.
Minimálně ionizující částice
NEMO 3 Štekl I.
Neutronová radiografie Jakůbek J.
Neutronové zdroje v ČR pro kalibraci a testování ESA-kompatibilní neutronové citlivé senzorů a zařízení Granja C.
Pixelman: Software package for Medipix detectors Tureček D.
Plazmatem indukované jaderné excitace Pospíšil S. ; Granja C.
Polohově citlivá detekce ultra chladných neutronů Jakůbek J.
Polohově citlivá spektroskopie štěpných fragmentů Granja C.
Polovodičové detektory Kohout Z.
Radiační odolnost polovodičových detektorů Linhart V.
Radiační zobrazování v materiálových vědách Vavřík D.
Radiografie s těžkými nabitými částicemi Jakůbek J.
RD50 Solar M.
Rentgenová absorpční a fázová radiografie a tomografie Jakůbek J.
Scholarships for attendance Short Courses & Conference IEEE Dresden 2008 Pospíšil S.
Širokopásma laboratorní stanice pro testování a kalibrace detektory gama Kroupa M.
Spektrometrie záření alfa a gama
Stínění experimentu ATLAS Pospíšil S.
Medipix Pospíšil S.
Struktura atomových jader Granja C.
SuperNEMO Štekl I.
Tajemství mikrosvěta Smolek K.
Teoretické studium produkce dileptonů ve srážkách jader Lichard P.
TGV (měření dvojitého rozpadu beta 48Ca a 106Cd) Brudanin V.; Čermák P.
Trasování s pixelovými detektory Medipix Jakůbek J.
USB interface for Medipix detectors Soukup P.
Užití materiálových a elektronických charakterizací pro základní testy detektorů a detekčních struktur Kohout Z.
Vnitřní detektor pro ATLAS Linhart V.
Vysoce miniaturní senzor tepelných neutronů
Využití efektů kanálování/blokování Granja C.
Vývoj a užití testů využívajících lasery pro experimentální studium detektorů a detekčních struktur Linhart V.
Vývoj rozhraní pro koincidenční čtení dat z A/D převodníků Mašek P.
Zákony mikrosvěta Smolek K.
Zobrazování biologických vzorků pomocí rentgenového záření Dammer J.
Zobrazování pomocí rentgenových fluorescencí Žemlička J.
Zobrazování v metodě CINAA Jakůbek J.
Hledat
10th Anniversary of IEAP