ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze


CNAA
  • Analýzy technikou koincidenční neutronové aktivační analýzy (CINAA)
  • Spektrometrie alfa: stanovení koncentrace Radonu ve vzduchu
  • Rentgenová fluorescence a fluorescenční zobrazování (XRF)
  • Polohově citlivá spektrometrie nabitých částic pro: studium detektorů, kanálování-blokování a radiografii

Kosmické aplikace

ESA
n diode
Imaging logo


cosmic ray avalanche
  • Detekce vysokoenergetického kosmického záření: Experiment CZELTA
  • Detekce temné hmoty: Experiment PICASSO.
  • Fyzika neutrina: Experimenty NEMO 3 a TGV.
nuclear spectroscopy


ATLAS @ LHC
Subnuclear
Hledat
10th Anniversary of IEAP