ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Aktuální

Ukončené
3-6647/11/NL/CBi Využití radiačního monitoru na bázi detektoru Timepix pro kosmické aplikace (SATRAM) ESA Kozáček Z.; Vykydal Z. 1.12.2011 - 3.9.2014
4000103891/11/NL/CBi Portable Calibration Gamma-Ray Source ESA Kroupa M. 14.7.2011 - 13.7.2012
P105/11/1551 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů GAČR Veselý V.; Jakůbek J. 1.1.2011 - 31.12.2013
TA01010164 Pokročilé techniky detekce ionizujícího záření TAČR Jakůbek J. 1.1.2011 - 31.12.2014
TA01010237 Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí neutronové radiografie a
tomografie
TAČR Vacík J. 1.1.2011 - 31.12.2015
TA01010237 TAČR 20.11.2010 - 20.11.2010
C22909 Laboratory Wide Dynamic Range Gamma-Ray Calibration Facility ESA Kroupa M. 1.2.2010 - 31.5.2011
OHK4-002/10 Konstrukce 3D detektoru ionizujícího záření - voxelový detektor IGS ČVUT Jakůbek J. 1.1.2010 - 31.12.2011
C22908 Neutron Facilities for Calibration and Testing
of ESA-Compliant Neutron-
Sensitive Devices
ESA Granja C. 1.1.2010 - 1.4.2011
C22907 Vysoce citlivý miniaturní detektor tepelných neutronů ESA Vykydal Z. 1.12.2009 - 31.3.2012
PN1 3-01-546 Characterization of Pixel DetectorTimePix for Spectroscopy of Fission Fragments and their Decay Radiation ILL Grenoble Jakůbek J. 1.1.2009 - 31.12.2009
103/09/2101 Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny GAČR Jakůbek J. 1.1.2009 - 31.12.2012
LA08015 Spolupráce ČR s CERN MŠMT, INGO Pospíšil S. 4.1.2008 - 31.12.2012
PF2 UCN 3-14-239 Test of Medipix Detector with UCN converter coating ILL Grenoble Schmidt-Wellenburg P.; Jakůbek J. 1.1.2008 - 31.12.2008
LC07050 Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky CENAP MŠMT Štekl I. 1.4.2007 - 31.12.2012
RP MŠMT č. 31 Dozimetry a spektrometrické detektory neutronového záření MŠMT 1.1.2007 - 31.12.2007
CTU 0708414 Měření nízkých koncentrací radonu a jeho difuze v podzemních experimentech CTU Mamedov F. 1.1.2007 - 31.12.2007
CTU 07162151 Mezinárodní konference a letní škola "Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine" IGS ČVUT Granja C. 1.1.2007 - 31.12.2007
CTU 07163151 Mezinárodní konference "Výpočty jaderných maticových elementů pro dvojitý rozpad beta" MEDEX 07 IGS ČVUT Štekl I. 1.1.2007 - 31.12.2007
LA305 Neurychlovačová astročásticová fyzika v mezinárodních podzemních laboratořích MŠMT INGO Štekl I. 1.1.2007 - 31.12.2010
RP MŠMT č. 29 Podpora studentů ČVUT v jejich tvurčích činnostech MŠMT Linhart V. 1.1.2007 - 31.12.2007
MSM 6840770040 Výzkumný záměr 40: Využití radionuklidů a ionizujícího záření. MŠMT Musílek L.; Jakůbek J. 1.1.2007 - 31.12.2012
LC06041 Centrum základního výzkumu "Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením" MŠMT Hnatowicz V.; Jakůbek J. 1.4.2006 - 30.12.2011
MSM 6840770029 Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta MŠMT Pospíšil S. 1.1.2006 - 31.12.2010
202/06/0697 Nízkoenergetické jaderna exitace pomocí laserového plazmatu GAČR 1.1.2006 - 31.12.2008
RP MŠMT č. 25 Plnění technických požadavků na pracovištích ČVUT stanovených Atomovým zákonem, Zákonem o hospodaření s energií a dalšími pokyny orgánů státní správy MŠMT Linhart V. 1.1.2006 - 31.12.2006
05-61308 Podpora zvýšování odborné a pedagogické úrovně MŠMT Smolek K. 1.1.2006 - 1.1.2008
1C Spektroskopie štěpných fragmentů pomocí pixelových detektorů Výbor spolupráce s JINR Dubna Granja C. 1.1.2006 - 31.12.2007
1H-PK2/05 Využití metod detekce neutronů a fotonů v aplikovaném výzkumu pro potřeby monitorování a hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti jaderných zařízení MPO-ÚJV Ošmera B.; Pospíšil S. 1.7.2005 - 1.12.2009
80-04005 ILIAS - Integrated Large Infrastructures for Astroparticle Sciences EU FP6 Štekl I. 1.1.2005 - 31.12.2008
202/05/P293 Měření dvojitého rozpadu beta izotopů 100Mo a 116Cd v experimentu NEMO 3 GAČR Vála L. 1.1.2005 - 31.12.2007
05-61419 Modernizace a výstavba počitačové infrastruktury MŠMT Čermák P. 1.1.2005 - 1.1.2008
05-61700 Rozvoj přirodných a aplikovaných věd na ČVUT MŠMT Pospíšil S. 1.1.2005 - 1.1.2007
U3V Rozvoj UV3 na ČVUT MŠMT Smolek K. 1.1.2005 - 1.1.2008
1P04LA211 Spolupráce ČR s CERN MŠMT Pospíšil S. 1.1.2005 - 31.12.2007
106/04/0567 Studium zóny poškození ve vysoce tvárných materiálech v okolí čela trhliny metodou X-Ray Dynamic Defectoscopy GAČR Vavřík D. ; Jakůbek J. 1.1.2005 - 1.1.2007
RP 6E Zákony a tajemství mikrosvěta. Základy práce s PC pro seniory MŠMT Smolek K. 1.1.2005 - 1.1.2008
05-69570 Zapojení studentů stredných škol do astrofyzikalního programu detekce kosmiského záření MŠMT Štekl I. 1.1.2005 - 1.1.2008
1P04LA212 Mezinárodní experiment ATLAS na LHC v CERN MŠMT Pospíšil S. 1.1.2004 - 31.12.2007
CTU0416951 Stanovení možnosti použití fulleritu pro konstrukci detektorů ionizujícího záření IGS ČVUT Linhart V. 1.1.2004 - 31.12.2004
202/04/1395 Studium polovodičových detektorů pracujících při pokojové teplotě GA ČR Linhart V.; Uher J. 1.1.2004 - 31.12.2006
Hledat
10th Anniversary of IEAP