ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Zaměstnanci  > Jakůbek Jan, Ing. Ph.D.
Jakůbek Jan
Jakůbek Jan, Ing. Ph.D.

Oddělení: Oddělení fyzikálních aplikací a technologií
Funkce: vedoucí
Telefon: +420 224 359 181
E-mail: jan.jakubek@utef.cvut.cz
Spolupráce: kmenový zaměstnanec

Osobní údaje
Born:
October 22, 1969, Nový Jičín, Czech Republic.

Education:
1993 Graduated in Mathematical Engineering at Faculty of Nuclear Science and Physical Engineering (FNSPE) of the Czech Technical University in Prague (CTU)
2001 PhD degree in Nuclear Physics at FNSPE CTU

Former positions:
1997-2000 Faculty of nuclear science and physical engineering, CTU, teacher.
2001-2001 Neovision ltd., development of optical measurement methods.
2001-2002 miniRAD ltd., development of a software and hardware for small DAQ systems.
2002- now Institute of Experimental and Applied Physics CTU, senior researcher, head of department of applied physics and technology.

Main research activities and interests:
  • Nuclear imaging (Medipix),
  • Study of semiconductor detection structures and their practical applications,
  • Spectroscopy, multiparametric coincidence spectroscopy,
  • Mathematical analysis of data taken from physical experiments,
  • Instrumentation for nuclear experiments.

Granty - nositel/řešitel (10)
P105/11/1551 Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů GAČR 1.1.2011-31.12.2013
TA01010164 Pokročilé techniky detekce ionizujícího záření TAČR 1.1.2011-31.12.2014
TA01010237 Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí neutronové radiografie a tomografie TAČR 1.1.2011-31.12.2015
OHK4-002/10 Konstrukce 3D detektoru ionizujícího záření - voxelový detektor IGS ČVUT 1.1.2010-31.12.2011
PN1 3-01-546 Characterization of Pixel DetectorTimePix for Spectroscopy of Fission Fragments and their Decay Radiation ILL Grenoble 1.1.2009-31.12.2009
103/09/2101 Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny GAČR 1.1.2009-31.12.2012
PF2 UCN 3-14-239 Test of Medipix Detector with UCN converter coating ILL Grenoble 1.1.2008-31.12.2008
MSM 6840770040 Výzkumný záměr 40: Využití radionuklidů a ionizujícího záření. MŠMT 1.1.2007-31.12.2012
LC06041 Centrum základního výzkumu "Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením" MŠMT 1.4.2006-30.12.2011
106/04/0567 Studium zóny poškození ve vysoce tvárných materiálech v okolí čela trhliny metodou X-Ray Dynamic Defectoscopy GAČR 1.1.2005-1.1.2007

Články v impaktovaných časopisech
(97)
Hledat
10th Anniversary of IEAP