IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague

Užitečné informace o počítačové síti v ÚTEF ČVUT

 

 

 

Nový uživatel

Při založení nového uživatelského konta je správcem nastaveno dočasné heslo, které je uživateli zasláno na záložní emailovou adresu. Platnost dočasného hesla je jeden týden. Během této doby je uživatel povinen si nastavit heslo nové. Změna hesla viz kapitola Platnost hesla.


Platnost hesla

Každá změna hesla provedená uživatelem nastaví platnost nového hesla na jeden rok. Tři týdny před vypršením platnosti hesla začnou chodit uživateli upozorňující emaily s instrukcemi. Změnu hesla je možné provést buď přihlášením na core.utef.cvut.cz za použití ssh a poté pomocí příkazu passwd, nebo přes webové rozhraní na adrese: https://core.utef.cvut.cz/password_change.php (problém s nepodepsaným certifikátem je v řešení). Pro změnu hesla přes web používejte vždy výše uvedený odkaz na této stránce, nikdy ne odkaz umístěný přímo v těle jakéhokoliv automaticky generovaného emailu.