IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Seminars  > Detektory ionizujúceho žiarenia na báze semiizolačného GaAs a ich využitie
Detektory ionizujúceho žiarenia na báze semiizolačného GaAs a ich využitie

Date
25.11.2010 14:00
Speaker
Mgr. Bohumír Zaťko, Ph.D. Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava


Abstract

Detektory na báze objemového semiizolačného GaAs sú schopné pracovať pri izbovej teplote. Takéto detektory je možné využiť pri detekcii rôznych častíc (alfa, beta, neutróny, rtg. a gama fotóny apod.) s dobrou detekčnou účinnosťou a aj spektrometriou. Najmä pixelové detektory s malým objemom dosahujú vysokú spektrometriu s kvalitnou vyčítavacou elektronikou. Jedným z možných využití je práve oblasť digitálnej rádigrafie rtg. žiarenia, kde sa požaduje malá veľkosť pixela, aby sa dosiahlo vysoké priestorové rozlíšenie.
Search
10th Anniversary of IEAP