IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Page 1 Page 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Page 6 Page 9
Records 121-150 / 258
Date Name Speaker Speaker From
14.11.2006 14:00 The Animal Tissue X-Ray Radiography Mgr. Jiří Dammer ÚTEF ČVUT
7.11.2006 14:00 Využití tříštivých reakcí k transmutaci radionuklidů Ing. Ondřej Svoboda ÚJV Řež
31.10.2006 14:00 Kovové pěny jako lehký konstrukční materiál F. Šimančík ředitel SAV
24.10.2006 14:00 Extended propagator formalism in (B)ChPT Ing. Jan Novotný ÚJV Řež
17.10.2006 14:00 Recent Results of the NEMO3 Experiment Ing. Ladislav Vála, Ph.D. ÚTEF ČVUT
26.9.2006 14:00 Installation of SCT accessories in the ATLAS Ing. Vlastimil Král ÚTEF ČVUT
29.8.2006 14:00 Odhad indukované radioaktivity v pixelovém a SCT detektoru experimentu ATLAS a její vliv na .... Ing. Ivan Bědajánek ÚTEF ČVUT
29.6.2006 14:00 Overview of Radiation Hardness/Tolerance of Silicon Sensors for HEP Dr. Zheng Li BNL, USA
27.6.2006 14:00 Rozpad ??? mezonu na čtyři piony Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. ÚTEF ČVUT/Slezská Univerzita, Opava
20.6.2006 14:00 Historie výzkumu možností produkce 123I a 81Rb - 81mKr ... Ing. Miroslav Vognar Odděleni urychlovačů, ÚJF AVČR
14.6.2006 14:00 Semiconductor Pixel Detector applications in Electron Cryo-Microscopy Dr. A. R. Faruqi MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge University, UK
13.6.2006 14:00 Data processing and image reconstruction methods for pixel detectors Ing. Jan Jakůbek, Ph.D. ÚTEF ČVUT
30.5.2006 14:00 Radiacna odolnost semiizolacnych GaAs detektorov voci neutronom Ing. Andrea Šagátová Technická universita, Bratislava, Slovensko
29.5.2006 14:00 Results of experimental tests of Focusing DIRC prototype Dr. Jaroslav Vavra SLAC, USA
23.5.2006 14:00 Planární technologie 2 Ing. Dominik Chren FSI ČVUT
16.5.2006 14:00 Zobrazování s pomocí magnetické rezonance v biomedicinském inzenýrství Ing. Jan Kašpar FBMI ČVUT
9.5.2006 14:00 ATLAS PIXEL activation studies and results on radiation hardness of silicon detectors Celine Lebel Ph.D. Student, Universite de Montreal, Laboratoire Rene -J. A.-Levesque, Canada
25.4.2006 14:00 Vývoj malého spektrometru s DSP-procesorem a rozhraním USB Ing. Viktor Bočarov ÚTEF ČVUT
18.4.2006 14:00 Interakce laserového záření s hmotou: Teoretické představy a modely Doc. Ing. Jiri Limpouch, CSc. FJFI ČVUT
18.4.2006 14:00 Diagnostika hustého horkého plazmatu (s důrazem na částicovou a RTG diagnostiku) Ing. Oldrich Renner, DrSc. Fyzikální ústav AVČR
11.4.2006 14:00 Hypernuclei at Dubna and Darmstadt Dr. Juris Lukstinš JINR Dubna
4.4.2006 14:00 Planární technologie Ing. Dominik Chren FSI ČVUT
21.3.2006 14:00 Optické měření 3D pole posunutí s využitím RGB filtru kamery Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. ÚTEF ČVUT/UTAM AVČR
14.3.2006 14:00 The RELAXD project at NIKHEF Ing. Zdeněk Vykydal ÚTEF ČVUT
7.3.2006 14:00 Měření spinových vlastností top kvarku v experimentu ATLAS Ing. Karel Smolek ÚTEF ČVUT
28.2.2006 14:00 Pokroku ve výzkumu a vývoji detektorů ionizujícího záření dosažených na půdě ÚTEF Ing. Vladimír Linhart ÚTEF ČVUT
22.2.2006 14:00 X-ray diffractometry with pixel detector MEDIPIX at PANanalytical Dr. Klaus Bethke a Dr. Roelof de Vires PHILIPS PANanalytical, Nizozemsko
21.2.2006 14:00 Od Ramova teoremu k Hechtovým rovnicím Ing. Vladimír Linhart ÚTEF ČVUT
14.2.2006 14:00 Fyzikální podstata spinu RNDr M. Uhlir FJFI ČVUT
7.2.2006 14:00 Informace o přístupovém systému na ČVUT Zdeněk Michalec VIC ČVUT
Page 1 Page 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Page 6 Page 9
Records 121-150 / 258
Search
10th Anniversary of IEAP