IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Page 1 Page 1 1 2 3 4 5 6 7 Page 3 Page 9
Records 31-60 / 258
Date Name Speaker Speaker From
16.11.2010 14:00 Energeticky citlivá rentgenová radiografie pro účely nedestruktivního průzkumu historických maleb Jan Žemlička ÚTEF ČVUT v Praze
16.11.2010 14:00 Modulus stabilization in gauge-Higgs unification Yutaka Sakamura KEK, Japonsko
9.11.2010 14:00 Nuclear Data in European Projects Dr. Jiří Kopecký JUKO research Alkmaar, Netherlands
26.10.2010 14:00 Spin and structure of lightest nuclei: past and perspectives Prof. Eugene A. Strokovsky Veksler-Baldin Laboratory of high energy physics, Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna
14.9.2010 14:00 Nonmechanical mezic type forces in the foundations of quantum mechanics Prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, Emeritní profesor ČVUT
7.9.2010 14:00 Současná koncepce veličin v radiační ochraně a některé problémy s jejich interpretací a používáním doc. Ing. Josef Sabol, DrSc. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
17.8.2010 14:00 Gauge field localization in models with large extra dimensions (brane‐world) Prof. Norisuke Sakai Tokyo Womans Christian University
27.7.2010 14:00 RUIN: Rapid Universal Interface for Pixel Detectors Juan Sebastian Rodriguez, Yesid Mora Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT v Praze
29.6.2010 14:00 Charge multiplication in heavily irradiated silicon detectors Dr. Gianluigi Casse University of Liverpool - Department of Physics, Oliver Lodge Laboratory
1.6.2010 14:00 Laser driven accelerated particle beams for radiation therapy: dosimetry and spatial dose distribution Sabine Reinhardt Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen
17.5.2010 14:00 Experimentálně numerické vyhodnocování lomově mechanických parametrů zatěžovaného tělesa Bc. Ivan Jandejsek Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
8.4.2010 14:00 Mathematical Morphology, Implementation and Industrial Applications Petr Dokládal a Eva Dokládalová Mines-ParisTech, ESIEE Paris
2.3.2010 14:00 Three-pion initial states in the dielectron production below rho(770) Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. Institute of Physics, Silesian University in Opava and IEAP CTU in Prague
24.2.2010 14:00 Ongoing activities and recent results of Medipix research at ANKA Synchrotron and FMF Elias Hamann Institute for Synchrotron Radiation (ISS)/ANKA, Karlsruhe Institute of Technology
16.2.2010 14:00 Surface manifestation of intrinsic medium effects in the optical model potential for nucleon scattering prof. Hugo Arellano Universidad de Chile
28.1.2010 16:00 Nukleosyntéza lehkých prvků (Li, B, Be) Doc. RNDr. Dr. Petr Alexa Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav fyziky
26.1.2010 14:00 Andrej Dmitrievic Sacharov, fyzik a disident František Janouch Royal Institute of Technology, Stockholm, Ustav Jaderne Fyziky AV CR, Nadace Charty 77, Praha
24.11.2009 14:00 Research on Breast Computed Tomography at Federico II University prof. Paolo Russo Department of Physics, Federico II University,
3.11.2009 14:00 Solitons in supersymmetric gauge theories Masato Arai Sogang University, Soul, Korea
29.9.2009 14:00 Silné narušenie elektroslabej symetrie RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D. University of Žilina
8.9.2009 14:00 Study of 129I and 237Np Transmutation by the Secondary Neutrons of the Graphite‐Lead Setup Exposed to Deuterons with Kinetic Energy 2.33 GeV Vitaly Pronskikh JINR Dubna
8.9.2009 14:00 Mikroradiografie biologických procesů (diplomová práce) Bc. Pavel Škrabal FBMI ČVUT v Praze
28.8.2009 10:00 Launching experiments into the stratosphere in the scope of student programme REXUS/BEXUS Olle Persson Project Manager REXUS/BEXUS, SSC Swedish Space Corporation, Kiruna, Sweden
18.6.2009 14:00 Production of Mesons in Proton-Proton Collisions Colin Wilkin
9.6.2009 14:00 Původ vltavínů a jejich význam Vladimír Knobloch, Rostislav Caletka
26.5.2009 14:00 Energetický slabikář František Janouch Royal Institute of Technology, Stockholm, Ústav Jaderné fyziky AV ČR, Řež, Nadace Charty 77, Praha
4.5.2009 14:00 MEMS for Biomedical and Photonics Applications Professor Jeong-Bong (JB) Lee Department of Electrical Engineering, The University of Texas at Dallas
21.4.2009 14:00 Nízkopříkonové měření radiačního spektra Pavel Soukup Západočeská Univerzita v Plzni
14.4.2009 14:00 Generování rychlých neutronů na izochronním cyklotronu ÚJF a jejich užití v základním a aplikovaném výzkumu Pavel Bém Oddělení jaderných reakcí, Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež
31.3.2009 14:00 Plynové elektronové násobiče pro detekci Čerenkovova záření Ing. Věra Jahodová Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Page 1 Page 1 1 2 3 4 5 6 7 Page 3 Page 9
Records 31-60 / 258
Search
10th Anniversary of IEAP