IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Page 1 Page 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Page 5 Page 9
Records 91-120 / 258
Date Name Speaker Speaker From
18.9.2007 14:00 Produkce hyperjader a jejich detekce v Dubně Ing. Alexander Parfenov Laboratoř vysokých energií, SÚJV Dubna, Rusko
11.9.2007 14:00 3D detektory – radiační odolnost, elektrické a laser testy Tomáš Slavíček ÚTEF ČVUT Praha
30.8.2007 14:00 FREE VOLUME PROPERTIES OF POLYMERIC NANOCOMPOSITES STUDIED BY POSITRON ANNIHILATION Prof. Y. C. Jean University of Missouri - Kansas City, USA
13.7.2007 9:30 Microradiography with Semiconductor Pixel Detectors Jan Jakubek ÚTEF ČVUT
12.7.2007 12:00 High Resolution In-Vivo Imaging Jiri Dammer UTEF CVUT
10.7.2007 9:30 Drug Design and Emotion Gerd Folkers Collegium Helveticum, Zurich
19.6.2007 14:00 Slow positron implantation spectroscopy – a tool to characterize vacancy-type damage in solids Dr. Gerhard Brauer Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung
17.6.2007 9:00 Prezentace ÚTEF - 5. výročí Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. ÚTEF ČVUT
14.6.2007 14:00 USE OF ACCELERATORS FOR MEDICAL TREATMENT IN TOMSK REGION (RUSSIA) Prof. Alexander P. Potylitsyn Head of Applied Physics Department, Faculty of Applied Physics and Engineering, Tomsk Polytechnic University, Russia
12.6.2007 14:00 STUDY OF HYPERNUCLEI WITH NUCLOTRON BEAMS – STATUS OF PROJECT, TEST RUNS, NUCLOTRON UPGRADE Dr. Juris Lukštinš JINR, Dubna, Rusko
5.6.2007 14:00 Biologické monitorování v ČR - toxické prvky Ing. Věra Spěváčková, CSc. Statní zdravotní ústav, Praha
22.5.2007 14:00 Alternativní rozvoje k poruchovým řadám v QCD Jan Fischer FzU AVCR, Praha
15.5.2007 14:00 Rentgenoflurescencni analýza in-situ Ing. Tomas Trojek, Ph.D. FJFI ČVUT, Praha
4.5.2007 11:00 PHOTODETECTION AND PHOTOTHERAPY OF URINARY BLADDER CANCER (FROM TEACHING TO PATENTS) Prof. Pavel Kucera Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
4.5.2007 9:30 THE CHALLENGING IN LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGY (TOWARDS A NEW WAY TO EDUCATE LIFE SCIENCE SCIENTISTS) Prof. William Pralong Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
24.4.2007 14:00 Testování křemíkových detektorů laserem a měření absolutního předaného náboje RNDR. Peter Kodyš, CSc. UCJF MFF UK, Praha
17.4.2007 14:00 O organizaci počítačových sití pro akademické prostředí v ČR a možnostech připojení do zahraničí Ing. Jiří Navrátil, CSc. CESNET, Praha
3.4.2007 14:00 KURT GODEL - jeho věta o úplnosti neúplnosti Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. Ústav informatiky AVČR
20.3.2007 14:00 Metoda zpracování dat v experimentu NEMO Ing. Jan Jerie ÚTEF ČVUT
13.3.2007 14:00 Jaderný reaktor s kapalným palivem na bázi roztavených flouridovych solí... Ing. Miroslav Mikisek, Ph.D. ÚJV Řež
6.3.2007 14:00 Přiblížení části výstavby experimentu ATLAS (CERN) Ing. Pavel Rožánek FD ČVUT
20.2.2007 14:00 Obálka signálů akustického tlaku v diagnostice valivých ložisek Ing. Petr Chvojka, Ph.D. FS ČVUT
30.1.2007 14:00 Studium proton-protonových srážek na urychlovači RHIC Mgr. Jan Kapitán ÚJF Řež u Prahy
23.1.2007 14:00 3D detektory neutronů Ing. Josef Uher ÚTEF ČVUT
16.1.2007 14:00 Možnosti použití MEDIPIXu při analýze metodou XRF Mgr. Vladimír Tichý ÚTEF ČVUT
19.12.2006 14:00 Pathways to Energy from Inertial Fusion: An Aproach Doc. Ing. Milana Kálal, CSc. FJFI ČVUT
12.12.2006 14:00 Gravity in four and higher dimensions Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. MÚ AVČR, Praha
5.12.2006 14:00 Research program for the Dubna NUCLOTRON Prof. A. I. Malakhov ředitel LVE SUJV, Dubna
28.11.2006 14:00 Stacionární nebo nestacionární ... Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. vedoucí Katedry aplikované matematiky FD ČVUT
21.11.2006 14:00 Současné trendy ve fyzické ochraně jaderných zařízení – modelování průniku otočníka do zařízení Ing. Lubomír Sklenka, Ph.D. FJFI ČVUT
Page 1 Page 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Page 5 Page 9
Records 91-120 / 258
Search
10th Anniversary of IEAP