IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Grants  > Spectroscopy of Fission Fragments with Pixel Detectors
Spectroscopy of Fission Fragments with Pixel Detectors

Projekt se sestává ze programu, který obsahově zapada do programu FLNP SÚJV Dubna „Neutronová fyzika – fundamentální a aplikovaný výzkum“. Cílem je využití unikátní vlastnosti pixelových detektorů pro precizní polohovou detekci neutronů a těžkých nabitých částí. V projektu budou využity dva systémy pitelových detektorů vyvinutých v ÚTEF v rámci programu MEDIPIX, které budou pracovat v koincidenčním režimu a měřit úhly výletu štěpených fragmentů s přesností desítek mikrometrů.

number
1C

duration
1.1.2006 - 31.12.2007

coordinator
team members

Articles in Impacted Journals
(1)
Search
10th Anniversary of IEAP