IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Grants  > International Conference on "Nuclear matrix elements for Double Beta Decay" MEDEX 07
International Conference on "Nuclear matrix elements for Double Beta Decay" MEDEX 07

ÚTEF ČVUT pořádá společně s partnery z University of Jyväskylä a University of La Plata v září 2007 čtyřdenní mezinárodní konferenci zaměřenou na teoretickou a experimentální problematiku neutrinové fyziky a temné hmoty ve vesmíru. Konference se koná pravidelně v dvouletých intervalech na ČVUT od roku 1997, výsledky konference byly vždy publikovány v Czechoslovak Journal of Physics (např. CZYPAO 56 (5) 249-548, 2006 ISSN 0011-4626). Předpokládá se účast cca 30 — 40 zahraničních a domácích vědeckých účastníků. Organizační výbor je tvořen především pracovníky ÚTEF.

number
CTU 07163151

duration
1.1.2007 - 31.12.2007

coordinator
team members

Articles in Impacted Journals
(0)
Search
10th Anniversary of IEAP