IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Grants  > Measurement of low Rn concentration and diffusion in underground experiments
Measurement of low Rn concentration and diffusion in underground experiments

Projekt je zaměřen na problematiku potlačení pozadí způsobeného přítomností radonu v experimentech umístěných v podzemních laboratořích. Řešitelský kolektiv, jehož členem je Mgr. F. Mamedov, se dlouhodobě věnuje problematice experimentů s nízkým pozadím (např. dvojitý rozpad beta, detekce temné hmoty). Radonová problematika je náplní odborné části studia navrhovatele projektu. Cílem projektu je vybudování dvou prototypů - aparatury pro měření difúze radonu různými typy fólií (použitých jako stínění) a aparatury pro měření velmi nízkých aktivit radonu ve vzduchu podzemních laboratoří. Na základě sestavení prototypu a provedených dlouhodobých testů bude v další fázi projektu vybudována přenosná aparatura pro měření velmi nízkých aktivit v rámci experimentu SuperNEMO.

number
CTU 0708414

duration
1.1.2007 - 31.12.2007

coordinator

Articles in Impacted Journals
(0)
Search
10th Anniversary of IEAP