IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Grants  > Delimitation of fullerit use potential for radiation detector manufacturing
Delimitation of fullerit use potential for radiation detector manufacturing

Projekt je zaměřen na problematiku polovodičových detektorů. Cílem projektu je stanovit, zda-li fullerit (krystal fullerénu - C60) je vhodný ke kostrukci detektorů ionizujícího záření. V případě pozitivní odpovědi je úkolem projektu stanovit technologický postup přípravy fulleritu a vhodnou metodu jeho pokovení. Fullerit je polovodivý materiál se šířkou zakázaného pásu cca 1,5 eV, která je větší v porovnání se šířkou zakázaného pásu kompozitních polovodičů typu GaAs, CdTe, ... . To případně umožní fulleritovým detektorům pracovat při pokojové teplotě. Navíc fullereny svým tvarem umožňují (alespoň teoreticky) do sebe uzavřít jiné molekuly. Fullerit, v případě molekul s vysokým protonovým číslem, se tak stane citlivým meteriálem na fotonové záření. Pokud se použijí molekuly s litiem či bórem, bude takto upravený krystal fullerénů schopen detekovat tepelné neutrony, přičemž zvolený konvertor (Li nebo B) bude homogenně rozložen přes celý objem detektoru.

number
CTU0416951

duration
1.1.2004 - 31.12.2004

coordinator
Linhart Vladimir IEAP
team members
Sopko Bruno KF FSI ČVUT

Articles in Impacted Journals
(0)
Search
10th Anniversary of IEAP