IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Grants  > Plnění technických požadavků na pracovištích ČVUT stanovených Atomovým zákonem, Zákonem o hospodaření s energií a dalšími pokyny orgánů státní správy
Plnění technických požadavků na pracovištích ČVUT stanovených Atomovým zákonem, Zákonem o hospodaření s energií a dalšími pokyny orgánů státní správy

Navrhovaný projekt je zaměřen na plnění technických požadavků Atomového zákona č. 18/1997 Sb., vyhlášky č. 307/2002 Sb., vyhlášky č. 144/1997 Sb. a nařízených rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen požadavky SÚJB) a Zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. (dále jen Zákon o hospodaření s energií), vše ve znění pozdějších předpisů. Cílem projektu dle požadavků SÚJB je jednak obnova a inovace dozimetrických přístrojů a dalšího ochranného vybavení a jednak fyzické zabezpečení laboratoří prostřednictvím technického systému fyzické ochrany těch pracovišť ČVUT, která disponují povolením k nakládání se zdroji ionizujícího záření a na jejichž půdě probíhá praktická výuka s těmito zdroji. Cílem projektu dle požadavků Zákona o hospodaření s energií je audit a pasportizace objektů ČVUT. Toho bude následně využito pro optimalizaci tepelně izolačních vlastností těchto objektů a pro návrh řízení a kontroly spotřeby energie v těchto objektech. Dosažení výše uvedených cílů spočívá ve splnění šesti dílčích úkolů, kterými budou pověřeni odborní pracovníci z šesti součástí ČVUT. S každým pracovištěm bude sepsána Vnitroorganizační dohoda o řešení projektu. Výsledky řešení projektu budou přehledně prezentovány v závěrečné zprávě.

number
RP MŠMT č. 25

duration
1.1.2006 - 31.12.2006

coordinator
Linhart Vladimir IEAP
team members
Ezr Petr Útvar výstavby a investiční činnosti ČVUT v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6

Articles in Impacted Journals
(0)
Search
10th Anniversary of IEAP