IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Grants  > Dozimetry a spektrometrické detektory neutronového záření
Dozimetry a spektrometrické detektory neutronového záření

Projekt se opírá o Atomový zákon, o vyhlášku č. 307/2002 Sb. a o nařízená rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které předepisují podmínky bezpečného provozu pracovišť, kde se vykonávají radiační činnosti. Cílem projektu je pořízení a zprovoznění dozimetrických a spektrometrických detektorů neutronového záření pro potřeby monitorování neutronového pole v laboratořích ÚTEF ČVUT v Praze (dále jen ÚTEF). Monitorování neutronového záření pocházející z radionuklidových neutronových zdrojů je nezbytné jak pro bezpečnou manipulaci s těmito zdroji tak pro jejich bezpečné uložení. Neutronové zdroje budou v ÚTEF používány jak pro výzkumné činnosti tak pro praktickou výchovu studentů.


number
RP MŠMT č. 31

duration
1.1.2007 - 31.12.2007


Articles in Impacted Journals
(0)
Search
10th Anniversary of IEAP